דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש אפריל – 2016

התפתחויות בשוק הריאלי

הריבית בארץ נשארה ללא שינוי ברמה של 0.1%. להערכת בנק ישראל הריבית צפויה להתחיל לעלות רק במחצית השנייה של 2017 כדי לתמוך בצמיחת המשק וביציבות הפיננסית. הישארות הריבית על כנה אינה מפתיעה לאור הורדות הריבית באירופה ודחיית העלאת הריבית בארה"ב. בבנק ישראל ציינו כי ההאצה בצמיחה ברבעון הרביעי של 2015 ככל הנראה לא נמשכה ברבעון הראשון של השנה. עם זאת, מעודדת העובדה כי רמת התעסוקה ממשיכה להיות גבוהה ונרשמת עליה מתמשכת בשכר.

הפד עדיין מתלבט בנושא העלאת הריבית. בנאומה האחרון ציינה יילן כי הפד ינקוט משנה זהירות במדיניות המוניטרית שלו בשל הסיכונים בכלכלה הגלובלית והסיכון לאי עמידה ביעד האינפלציה. המשמעות היא כי העלאת הריבית הבאה מתרחקת. להזכירכם, בחודש שעבר הוריד הפד את תוואי העלאת הריבית שלו, וכעת ההערכות מדברות על שתי העלאות ריבית של רבע אחוז השנה.

האפשרות לדחיית העלאת הריבית החלישה את הדולר מול מרבית המטבעות בעולם, גם מול השקל. להערכתנו, כל עוד הדולר ייסחר מתחת לרמת ה-3.8 שקלים בנק ישראל צפוי להתערב במסחר במט"ח ולרכוש דולרים במטרה לתמוך במטבע. בבנק ישראל מבינים כי הצמיחה למשק הישראלי תגיע בעיקר מצד הייצוא ולכן הוא רואה חשיבות רבה בתמיכה בשער הדולר.

הבנק המרכזי באירופה הוריד את הריבית לאפס ואת הריבית על הפיקדונות למינוס 0.4%. הבנק גם הגדיל את תוכנית רכישת האג"ח ל-80 מיליארד יורו בחודש (מ-60 מיליארד), והיא תכלול מעתה גם רכישת אג"ח קונצרניות של חברות שאינן פיננסיות. בנוסף, הודיעה הבנק על מתן הלוואות LTRO לטווח של ארבע שנים בריבית נמוכה למדי לבנקים ביבשת, וזאת במטרה לעודד אותם להגדיל את היקף האשראי שהם מחלקים.

מחיר חבית נפט שינה כיוון וזינק החודש ל-40 דולרים. הזינוק מגיע על רקע הקיטון הדרמטי במספר האסדות הפעילות בארה"ב והשיחות בין המדינות השונות החברות בקרטל אופ"ק לבין רוסיה לגבי האפשרות להקפאת הגידול בתפוקה.

התפתחויות בשוק ההון

החודש נרשמה התנהגות חיובית למדי של מרבית המדדים בעולם. המדדים האמריקנים המובילים הוסיפו כ- 6.3% לערכם, בתמיכת דחיית העלאת הריבית בארה"ב. גם באירופה ובמזרח אסיה נרשמו עליות מחירים חדות. המגמה החיובית הגיעה גם למדדים המקומיים, אולם הם עלו בשיעורים צנועים יותר של כ- 1.7%. הגדיל לעשות מדד ה-Bovespa הברזילאי, שטס בחדות כ-23% החודש. מעצרם של שני בכירים במדינה הוביל לגל מעצרים וחקירות נגד בכירים בממשל, ומסמן על אפשרות ל"ניקוי אורוות" במדינה, שאחריה תרד רמת השחיתות וברזיל תוכל לשוב לצמיחה כלכלית תקינה יותר.

בני ברק. ב.ס.ר 3, קומה 18, טל': 072-2117401 פקס: 03-5353698 Office@TopAlpha.co.il

הסקירה/ות לעיל, הינה עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ. בידי רו"ח בועז צליח בעל רישיון ניהול תיקים מספר 01601 ובוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור המתבסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרי מוצא ו/או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים .כמו כן 'עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג לעיל, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ -בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע -לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לא להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע לעיל וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. אין באמור במסגרת המידע לעיל כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?