דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש יוני – 2017

עם סיום חודש מאי אנו מסכמים את עונת הדוחות המוצלחת אשר עברה על שוק ההון בארה"ב. בחודש האחרון רוב מדדי המניות בוול-סטריט סיכמו עלייה מרשימה של למעלה מ-2% וזאת למרות נתוני מאקרו בינוניים למדי. לעומת החודשים האחרונים, דוח התעסוקה בלט לשלילה החודש עם תוספת של כ-138א' משרות בלבד, זאת לעומת תחזיות מוקדמות של 185א' משרות. האדישות הכמעט מוחלטת של שוק ההון לנתוני התעסוקה נבע בעיקר מעונת הדוחות אשר הראתה גידול של כ-15% ברווחי החברות ברבעון הראשון של השנה וכן מנתוני התמ"ג אשר הראו קצב צמיחה רבעוני של 1.2%; נתונים אלה היוו למעשה סממן להתחזקות ריאלית של הסקטור העסקי והתעשייתי במדינה ולמעשה גררו את השוק לחודש נוסף של עליות. בנתוני המאקרו ניתן גם לציין לטובה את דוח תביעות האבטלה אשר ממשיך להראות רמות אבטלה נמוכות ומרמזים על כך שהביקוש לכוח אדם איכותי גבוה מהיצע העובדים במשק האמריקאי. עם כל זאת יש לציין כי דוחות הצריכה הראו ירידה ברכישות רכבים ובתים בחודש מאי אשר נבעו ככל הנראה מהגידול המזערי בנתוני השכר הריאלי בחודשים האחרונים, ההתמתנות עלולה להשליך על נתוני הצריכה הפרטית ברבעון השני של השנה, נזכיר כי הצריכה הפרטית הינה הקטר המניע מאחורי צמיחת התמ"ג בארה"ב. חברי הפד התייחסו לנתון בישיבתם האחרונה באומרם כי הדבר נובע מהשפעת תקופת המעבר מסביבת ריבית אפסית לסביבת ריבית עולה ויציבה.

באשר לריבית עצמה, התבטאויות הפד מההתכנסות האחרונה מרמזות על ביטחונו ביכולת הכלכלה האמריקאית להתמודד עם העלאה נוספת כבר החודש; עובדה זאת, ביחד עם היחלשות הדולר אל מול סל המטבעות העולמי תומכים במהלך הצפוי, ובהתאם לכך השווקים כבר הספיקו לתמחר בסבירות גבוה מאד את האפשרות להעלאת הריבית ב-15 ביוני. התמחור הכמעט מלא צפוי להביא לתנודתיות כמעט אפסית במידה והבנק המרכזי יחליט לפעול על פי התחזית.

חשוב לציין כי בעוד שהעלאת הריבית הקרובה כבר כמעט וודאית, נתוני המאקרו המעורבים עלולים לדחות את העלאה השלישית אשר הייתה מתוכננת לקראת סוף השנה, ולדחות את המועד לרבעון הראשון של 2018. הסיבה העיקרית לאפשרות של דחייה הינה הנטייה של הפד לפעול בזהירות יתרה בתהליך הטמעת הצמצום המוניטרי, כאשר המטרה המרכזית היא יצירת סביבת ריבית עולה ועקבית אשר איננה פוגעת בפוטנציאל הצמיחה של המשק.

בכל מקרה, בטווח הקצר אנו צפויים לראות לחצים לעליית עקום התשואה של אג"ח ממשלת ארה"ב וזאת על רקע עליית הריבית הצפויה. בטווח הארוך, כוחות מבניים של המשק האמריקאי ימשיכו להחזיק את העקום ברמתו הנוכחית לפחות עד שנראה גידול משמעותי בכושר הייצור האמריקאי.

מגמה נוספת הראויה לציון הינה האדישות הכמעט מוחלטת אותה פיתח שוק ההון האמריקאי להרפתקאותיו התקשורתיות של הנשיא טראמפ, אשר הפעם באה בדמותה של פרשיית הקשר בין מקורביו לבין הממשל הרוסי. תגובת השוק הראשונית לפיצוץ הפרשה אמנם הביאה לירידות שערים במדדים המובילים אך מהר מאד המגמה התהפכה ועברה לעליות אשר ביטלו באופן מוחלט כל סנטימנט שלילי הקשור לנושא. ניתן ללמוד מכך על התנתקות המשקיעים מתופעת 'אפקט טראמפ' ומעבר למגמה הנתמכת בנתונים ריאליים אשר מצביעים על עוצמת הכלכלה האמריקאית והתחזקות שוק המניות בפרט. עם כל זאת, אין להמעיט בחשיבות ההשלכות האפשריות על המשק בטווח הבינוני-ארוך במקרה של הדרדרות נוספת בפרשה, הסתבכותו של טראמפ עלולה לעכב את התקדמות רפורמות המס ולהקשות על התווית ההקלות הרגולטוריות וההרחבה הפיסקלית אותה מתכנן הממשל. תוכניות אלה אמורות להביא לעליית כושר הייצור האמריקאי ולתמוך בגידול שיעורי הצמיחה בטווח הארוך, ובהתאם לכך, עיכובים במימושן ככל שיהיו כאלה מעלות במעט את רמת אי הוודאות בשוק האמריקאי אם יתממשו.

בזירה האירופאית פרסום נתוני התמ"ג הראו צמיחה בקצב שנתי של 1.7%, וזאת בהתאם לתחזיות. כמו כן נתוני האינפלציה הראו ירידה לקצב שנתי של 1.4%, מה שמרחיק במעט את האפשרות העתידית של העלאת הריבית באיחוד האירופי.

שוק ההון הישראלי מסכם עונת דוחות מעורבת, כאשר מניות הבנקים בולטות לחיוב. ברמת המאקרו, ראינו גידול מזערי ברמת האינפלציה, אשר עדיין איננה מגיעה לטווח היעד של בנק ישראל העומד על שיעור גידול שנתי של 1%-3%. מרבית הגורמים כיום תומכים בריבית נמוכה ביניהם: רמת האינפלציה הנמוכה, ייסוף השקל וההאטה המסתמנת בשוק הדיור.

הסקירה/ות לעיל, הינה עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ. בידי רו"ח בועז צליח בעל רישיון ניהול תיקים מספר 10601 ובוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור המתבסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרי מוצא ו/או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים .כמו כן 'עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג לעיל, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ -בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע -לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לא להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע לעיל וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. אין באמור במסגרת המידע לעיל כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?