דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש ספטמבר – 2017

בחודש האחרון השווקים בארה"ב התאפיינו בתנודתיות מסוימת שנבעה לרוב מהסחות דעת המשקיעים מהנתונים הכלכליים והתמקדותם בהתפתחויות גאו-פוליטיות ופנים מדיניות אשר הביאו לעלייה ברמת האי-וודאות ומפלס החששות. מתיחות זאת הורגשה בבירור בשוק איגרות החוב ושוק הסחורות, בהם ראינו ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות לטווח בינוני-ארוך וכן עלייה במחירי הזהב, וזאת בעקבות עלייה בדרישה לנכסי חוף מבטחים.

חשוב להדגיש כי באופן עקבי השפעה של עימותים בינלאומיים מסוג זה על השוק הינה מוגבלת, קצרת טווח, ופוחתת עם הזמן, זאת בנוסף לעובדה כי אבני היסוד של השוק, הנתונים המאקרו כלכליים, ממשיכים להציג תמונה יציבה. ואכן רוב הנתונים אשר זרמו בחודש אוגוסט הפתיעו לטובה, המכירות הקמעונאיות בלטו עם עלייה מרשימה לאחר תקופה ארוכה של קיפאון, עלייה בנתוני הצריכה הפרטית בנוסף לקפיצה חדה בסנטימנט הצרכני, וכך גם עלייה משמעותית במדד מנהלי הרכש התעשייתי, כל אלה עתידים לתדלק את כוחות השוק אשר צפויים לייצר לחץ חיובי מחד ובכך להגביר את קצב הצמיחה ומאידך הדבר עשוי לייצר אינפלציה בחצי השני של השנה, וזאת בניגוד למה שראינו בקריאה האחרונה בה מדד המחירים עלה בצורה מינורית.

כמו כן, יש לציין שלמרות העובדה כי הנתונים הכלכליים של התקופה האחרונה חיוביים (ביניהם הביקוש הגבוה לעובדים בשוק העבודה בחודשים האחרונים), הדבר אינו מצליח לדרבן את העלייה המבוקשת ברמות השכר, לאור זאת ייתכן כי הבנק המרכזי ישקול לעקב פעם נוספת את תהליך הצמצום במאזן וברזרבות האג"ח. גישה זהירה ומחושבת זו של חברי הפד כלפי השינויים המתוכננים על ידו, הינה אחד המרכיבים אשר מצליחים לאזן את השוק בתקופה האחרונה בכלל והחודש בפרט. עם זאת הדיון בנושא ממשיך להתנהל, כאשר כעת ישנה קוטביות מובהקת בדעותיהם של חברי הפד בדבר עיטוי הפעולה, מצד אחד עולות טענות הדוגלות בכך שהיציבות הכלכלית הנתמכת ע"י הנתונים של החודשים האחרונים נותנת גיבוי למהלך, בעוד שהמחנה הנגדי טוען כי יש לחכות להתגברות קצב האינפלציה בטרם ינקטו צעדים להנעת התהליך. נזכיר כי מדובר בצמצום של רזרבות אגרות חוב וכלי חוב אותם רכש הפד כחלק מהתוכנית לחילוץ השווקים בעקבות המשבר שפקד את ארה"ב לפני כעשור וכעת, כשהכלכלה האמריקאית יצאה רשמית מהמצב המשברי, רוצים חברי הפד לצמצם את המאזן ולהזרים נכסים אלה חזרה לשוק, דבר אשר צפוי להביא לעלייה בתשואות האג"ח בעולם.

בארץ, בעקבות האכזבה מנתוני האינפלציה נראה כי מדד המחירים איננו צפוי להגיע לגבול התחתון של רף יציבות המחירים אותו הציב בנק ישראל, ולכן עלייה בריבית המוניטרית בארץ איננה נראית בטווח הנראה לעין. ההתרחבות הצפויה בפערי הריביות בין ישראל לארה"ב וכן חוזקה של הכלכלה האמריקאית, בתוספת לצמצום המאזן המתוכנן ע"י הבנק הפדרלי בארה"ב צפויים להביא להתחזקות הדולר אל מול המטבע המקומי. רמת הצמיחה המתונה אך העקבית בישראל, ביחד עם רמה אפסית בריבית והיחלשות השקל צפויים לתמוך בסקטור היצרני, ביצואנים וכן בכלל המשק בטווח הארוך.

הסקירה/ות לעיל, הינה עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ. בידי רו"ח בועז צליח בעל רישיון ניהול תיקים מספר 01601 ובוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור המתבסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרי מוצא ו/או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים .כמו כן 'עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג לעיל, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ -בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע -לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לא להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע לעיל וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. אין באמור במסגרת המידע לעיל כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?