דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש אוקטובר – 2017

החודש הסתיים לו הרבעון השלישי של 2017, ואיתו שלל נתונים מאקרו-כלכליים טובים בכלכלה האמריקאית אשר ממשיכים לתמוך במגמה חיובית ויציבה בשווקים. נתוני המאקרו אמנם לא תפסו החודש את אור הזרקורים בגלל שלל אסונות הטבע וההתפתחויות הפוליטיות/מדיניות בארה"ב ובאירופה, אך במבט מקרוב ניתן לראות בבירור כי המשק האמריקאי הוא איתן ורק הולך ומתחזק מחודש לחודש ואילו ההוריקנים שפקדו את חופה המזרחי של ארה"ב ישפיעו במידה מועטה מאוד ותתמקד רק בסקטורים ספציפיים ובאופן זמני.

נתונים על כלכלת ארה"ב
מדד המחירים לצרכן בדומה ליתר נתוני האינפלציה שהתפרסמו בספטמבר הראה עלייה של כ-0.3% והגיעו לרמה הגבוה ביותר בחצי שנה האחרונה. מאזן היבוא הצטמצם בצורה חדה, זאת ביחד עם עלייה בנתון מכירות הרכבים המהווים חדשות טובות לנתוני התמ"ג של הרבעון השלישי.

נתוני הצריכה הפרטית אמנם אכזבו במעט אך במקביל ראינו קפיצה חדה נוספת ברמת השכר השעתי אשר עלה בכ-0.5% והגיע לעלייה בקצב שנתי של 2.9%, אנו מניחים שעליית השכר צפויה לתדלק את קצב הצמיחה בצריכה הפרטית בחודשים הקרובים. נתונים אלה מביאים להתגברות הלחצים האינפלציוניים אשר בוודאי יעמדו על סדר היום בהתכנסות הקרובה של הפד בה ידונו על מועד עליית הריבית המוניטרית הבאה.
קובעי המדיניות בבנק הפדרלי עמדו בחודש האחרון בכל הציפיות והחלו את תהליך צמצום מאזן נכסי החוב שברשותם, החלטתם התבססה ונתמכה על ידי שלל הנתונים הכלכליים ובעיקר על עליה בקצב האינפלציה, אשר היוותה קרקע פוריה לתחילת המהלך.
בהתאם לכך ראינו את השוק מעלה את הסבירות לעליית ריבית שלישית עוד השנה, אשר ככל הנראה תתרחש בהתכנסות הפד בדצמבר. ציפיות לעליית הריבית ביחד עם תחילת תהליך צמצום רזרבות האג"ח של הפד הביאו לעלייה בעקום התשואה בטווח הקצר והארוך כאחד.
עליית התשואות בתורה הביאה להתחזקות הדולר על מול סל המטבעות בעולם ובעיקר מול האירו אשר נחלש ברקע לאי יציבות הפוליטית בקטלוניה שבספרד.

ובישראל
השוק בארץ מפגין יציבות. נתוני האבטלה ממשיכים להציג שיעורים נמוכים של כ-4.1%. נתוני היצוא מצביעים על ירידה ביצוא בתעשיית הטכנולוגיה העילית והמסורתית ובמקביל על עלייה ביצוא בתעשיית הטכנולוגיה המעורבת, כמו כן נצפתה עלייה ביצוא בתעשיית השירותים. נתוני הביקושים המקומיים הציגו עלייה של כ-0.5% בחישוב שנתי. עם זאת קצב האינפלציה ממשיך להיות אפסי, מה שפעם נוספת מרמז על כך שעל אף הציפיות לעליית ריבית בארה"ב, עלייה של הריבית המוניטרית בארץ אפילו לא נראית באופק.

הסקירה/ות לעיל, הינה עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ. בידי רו"ח בועז צליח בעל רישיון ניהול תיקים מספר 01601 ובוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור המתבסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרי מוצא ו/או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים .כמו כן 'עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג לעיל, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ -בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע -לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לא להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע לעיל וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. אין באמור במסגרת המידע לעיל כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?