דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש דצמבר – 2017

סקירת שוק ההון מבית ההשקעות טופ אלפא, מאת בועז צליח מנכ"ל טופ אלפא
ארה"ב
החודש האחרון התאפיין בתנודתיות מסוימת בשווקים בארה"ב אשר נבעה בעיקר מגורמים פוליטיים במדינה ומחוצה לה, בין היתר, תשומת לב המשקיעים הייתה מרוכזת סביב תהליך קידום רפורמות המס של הנשיא טראמפ. הרפורמה אשר צפויה לייצר תמריצים רבים לסקטור העסקי, תביא לשיפור בכלכלה האמריקאית, אך עם זאת, ייתכן שכחלק משלים, אנו נראה איזון נגדי שיבוא מכיוונו של הבנק הפדרלי אשר ירצה לנצל את ההזדמנות ולהשתמש בהשפעותיה של הרפורמה על הכלכלה לצורך ביצוע מספר העלאות ריבית נוספות במהלך 2018 מבלי לגרום לזעזועים מיותרים בשווקים.
בזירת נתוני המאקרו, בתחום התעסוקה : המשך צמצום היצע המשרות במקביל להתגברות הביקושים לכוח אדם ממשיכים להציג סממנים להתגברות הלחץ לעליית רמות השכר, עם זאת, עדיין לא מורגשת ההשפעה על הצמיחה ברמת האינפלציה אשר נשארת סטטית. בפרסום האחרון מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.1% בלבד. ובכל זאת, בהסתכלות על נתוני אינפלציית הליבה מנוכות עונתיות ניתן לזהות סימנים של התאוששות עם עליה נאה של 0.2% בחודש האחרון, מה שמעמיד את הקצב השנתי של ליבת האינפלציה ברמה של 1.8%, עשירית האחוז גבוה יותר מהקריאה הקודמת, עובדה זאת מקרבת את קצב האינפלציה השנתי ליעד הפד שהיום עומד על 2%. מנגד, החודש ראינו גידול בגרעון מאזן סחר החוץ כתוצאה מקיטון היצוא וגידול ניכר ביבוא (במיוחד ביבוא מוצרי צריכה), מה שצפוי להכביד במעט על נתוני התמ"ג של הרבעון האחרון של השנה. עם זאת, נראה כי נתון זה לא מרתיע את המשקיעים אשר ממשיכים להזרים כספים לשוק המניות וכנגד יוצאים משוק האג"ח וזאת כתוצאה מתהליך גילום האפשרות בהסתברות גבוהה של העלאת ריבית נוספת ואחרונה לשנת 2017. בהתאם לכך תשואת האג"ח הקצרות עלתה החודש ולמעשה יישרה קו עם ציפיית השווקים.

אירופה ו-OECD
השוק האירופאי ממשיך להראות את ההתאוששות של כלכלת היבשת אשר עדין נתמכת באופן משמעותי על תמריצים מוניטריים אשר עוזרים להחזיר את רמות האינפלציה בחזרה ליעד הבנק האירופי המרכזי, וזאת בקצב שנתי מתון אך עקבי של כ-1.5%. קריאת נתוני התמ"ג באיחוד מצביעה על עלייה של כ-0.6% בגידול התוצר בשלושת החודשים האחרונים. נתוני תעסוקה הראו את רמות האבטלה הנמוכות ביותר מאז תחילת המשבר ב-2008.
ראוי לציין כי על פי נתוני ה-OECD הכלכלה העולמית היום צומחת בקצב המהיר ביותר מאז שנת 2010, זאת ביחד עם העובדה כי ניתן לזהות מגמה של צמיחה אחידה אשר מתחלקת באופן שוויוני יותר מאשר בעבר בין המדינות החברות בארגון. את הצמיחה הנאה אשר נתמכת לרוב על ידי מדיניות ממשלתית מתמרצת של חברי הארגון, מלוות רמות תעסוקה גבוהות, צמיחה בנפח ההשקעה בסקטור העסקי, וגידול ברמות השכר.

ישראל
בארץ זרמו נתוני מאקרו מעורבים. ניתן היה לראות עלייה מרשימה של כ 4.7% במדד המכירות ברשתות השיווק, וכן עלייה רבעונית של כ-0.8% במדד המחירים לצרכן. אך במקביל, ראינו גידול בגרעון סחר החוץ אשר נבע מירידה משמעותית בייצוא הסחורות, ירידה במדד הייצור התעשייתי, וכן גידול מזערי באחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה. עם כל זאת, ולמרות הנתונים המעורבים, ישראל ממשיכה להציג תמונה חזקה המאפיינת כלכלה יציבה ומפותחת. זאת ביחד עם הציפייה לעליית שער החליפין של הדולר אשר צפויה לבוא בעקבות גידול נוסף בפער הריביות בין ארה"ב לישראל – עתידה לדרבן את הסקטור היצואני, מה שבתורו ידחוף להתגברות הצמיחה.

יש לך שאלה?