דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש יולי – 2017

חודש יוני חותם את המחצית הראשונה של 2017 ועד כה מדדי המניות המובילים לא סיפקו נחת למשקיעים.
מחד, הבורסה הישראלית ממשיכה לדשדש כאשר המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 נמצאים במגמה מעורבת – הראשון ירד מתחילת השנה ב- 2.5%, ואילו השני עלה ב- 0.5%. מאידך, מדד 500 החברות המובילות בארה"ב, ה- S&P500 הרשים בעלייה דולרית של 8.2% בתקופה זו, אך כאשר מוסיפים את התיסוף החד בשער החליפין של הדולר בשיעור של 9.1%, הרי שהתשואהשקלית של S&P500 הופכת שלילית בשיעור של 0.9%.
כצפוי הפד העלה את הריבית המוניטרית בישיבת השווקים הפתוחים האחרונה לטווח של 1%- 1.25% וזאת על רקע המשך התחזקות שוק העבודה במגזר העסקי. דוחות מאקרו אשר התפרסמו במהלך החודש האחרון הראו התמתנות מסוימת בפעילות הכלכלית, בעיקר מכיוון האינפלציה אשר הראתה עלייה מזערית של 0.07%, אך הפד מעריך כי מדובר בתגובה זמנית בלבד למגמת הצמצום המוניטרי משולבת בירידה במחירי הנפט נתון צונן נוסף הגיע עם פרסום נתוני הצריכה הפרטית, אך חשוב להדגיש כי הצריכה מושפעת בטווח הבינוני-ארוך באופן ישיר מנתון התעסוקה, ומסיבה זאת שיעור התעסוקה הוא זה שנמצא במוקד בעיני קובעי המדיניות וחברי הפד. שיעורי התעסוקה הגבוהים היום ביחד עם מתן הדגש להמשך חיזוק המגזר העסקי ע"י הבנק המרכזי צפויים למשוך את קצב הגידול בצריכה הפרטית כלפי מעלה, וזה בתורו יגרור אחריו את נתון התמ"ג.

נתונים חיוביים נוספים הינם הגידול במדד המכון לניהול הרכש (ISM) המצביע על התגברות הפעילות היצרנית, וכן את דוח מאזן התשלומים אשר הראה גידול ביצוא בחודש מאי לכ-127 מיליארד $, וצמצום ביבוא לכ-193 מיליארד $, צמצום זה בעודף היבוא יתמוך בגידול בקצב צמיחת התמ"ג ברבעון השלישי של השנה. כמו כן, למרות נתונים צוננים אשר זרמו מסקטור הנדל"ן למגורים, ביניהם קצב התחלות הבנייה אשר הראה קריאה נמוכה מהמצופה, החששות התפוגגו לקראת סוף החודש עם פרסום נתון מכירת הבתים החדשים אשר הראה עלייה מרשימה בחודש האחרון.

בדומה לארה"ב גם נתוני המאקרו אשר זרמו מאירופה מצביעים על התחזקות מתונה בכלכלה וירידה בשיעורי האבטלה, וזאת ללא כל גידול משמעותי בקצב האינפלציה. לטענת מאריו דראגי נגיד הבנק המרכזי באירופה, הסיבה לכך נובעת מהעובדה כי קצב עליית השכר באיחוד האירופי איננו מצליח להשיג את קצב הצמיחה של יתר הנתונים הכלכליים.

בחודש האחרון ראינו ירידות מתונות ברוב מדדי המניות המובילים באירופה, וזאת על רקע שינוי הרטוריקה של הבנקים המרכזיים ביבשת אשר רמזו כי ישקלו את האפשרות העתידית של הידוק החגורה המוניטרית. הסנטימנט השלילי נבע בעיקר מכיוונן של חברות ענק יציבות ודפנסיביות, שבמצב של צמצום מוניטרי ועלייה בריביות – תשואת הדיבידנד שלהן הופכת פחות אטרקטיבית ביחס לתשואת נכסים חסרי סיכון ממשלתיים, ובהקשר זה ראינו בשבוע האחרון עלייה בתשואות האג"ח במח"מ ארוך של ממשלת גרמניה ורוב המדינות המובילות האחרות ביבשת. עם זאת, חשוב להדגיש כי סנטימנט המשקיעים מבוסס בעיקר על ספקולציות בדבר הקצב והמועד של מהלך הצמצום המוניטרי, בעוד שבפועל דברי הבנקים לא היו יותר מאשר רמיזות. אין עדיין קונצנזוס בשוק לגבי מועדי קצב וזמן העלאות הריבית . על פי בכירי ה-ECB, ייתכן מאוד כי אף היינו עדים לתגובת יתר של המשקיעים אשר נובעת מפרשנות לא מדויקת של המסר שהם ניסו להעביר לשווקים, וכי בטווח הקצר (בהינתן מחסור בהודעות מובהקות בדבר שינוי מדיניות הבנק המרכזי) סביר שנראה את השווקים באירופה חוזרים למגמה אשר אפיינה אותם לאורך המחצית הראשונה של השנה. בכירי הבנק מדגישים כי גם כאשר יחלו בתהליך הצמצום הרי שהוא יתבצע באופן מתון והדרגתי מאד, בעיקר מכיוון שקצב האינפלציה בגוש האירו עדיין דורש מדיניות תומכת לצורך הבאתו לרמת המטרה ברת הקיימא.

תגובת המשקיעים לדברי הבנק המרכזי באירופה הובילה לפיחות של הדולר אל מול האירו והפאונד. תוצאת לוואי זו צפויה להטיב עם המשק האמריקאי מכיוון שדולר נמוך מוזיל את התוצרת האמריקאית ותומך ביצוא, מה שמצד אחד תומך בהמשך צמצום עודף היבוא ולגידול בתמ"ג, ומצד השני יפעיל לחצים אינפלציוניים אשר יביאו להתגברות קצב עליית המחירים בארה"ב.

המשק הישראלי מתמודד עם נתונים רבים ומנוגדים שבסופו של דבר משתקפים בשווקי המניות כפי שראינו לעיל. מחד נתוני מאקרו טובים לצד סנטימנט חיובי מתמשך בסקטור הפיננסים בעקבות עונת הדוחות האחרונה מאידך התחזקות השקל מול הדולר לא מספקת נחת לייצואנים שסובלים משחיקת הרווחיות. בנוסף לנתוני עבר אלו קיים חשש שמרחף באוויר שמקבל אף התייחסות בדוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל בסוף יוני, ממנו עולה חשש מפני ירידה חדה במחירי הדירות אשר עשויה להקטין את הבטוחות אשר עומדות לרשות הבנקים, ולמעשה במצב כזה ייתכן כי חלק מסויים מהלווים יתקשו לכסות את קרן ההלוואה שלקחו לצורך רכישת נכס, גם אם יחליטו לממש את הנכס לצורך התשלום.

לסיכום:

התקופה הפוקדת אותנו בשווקי ההון בארץ ובעולם מחייבת את המשקיעים לנקוט משנה זהירות נוכח ההתפתחויות המגוונות שפוקדות אותנו בתקופה האחרונה. בתקופה זו מנהל השקעות חייב לנהל את השקעותיו בתבונה ולפזר את השקעותיו על פני מגוון רחב של אפיקי השקעה ושווקים בארץ ובעולם כולל נכסים שלכאורה נראה שמהווים משקולת על התיק בטווח הקצר בינוני.
משפט שנאמר ע"י גדול המשקיעים בעולם Warren Buffett משקף נאמנה את אסטרטגיית טופ אלפא:
We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful
שווקי ההון הנוכחיים הם כר פורה עבור משקיעי ערך שיודעים לווסת את ההשקעות למקומות שאחרים בורחים מהם. אחד הסקטורים שאותרו ע"י טופ אלפא הינו סקטור ה- REIT העולמי.
קרנות ה- REIT שעוסקות בהשכרת נכסים מניבים בסגמנטים שונים מאפשרות למשקיעים ליהנות משני העולמות: יציבות גבוהה ותשואת דיבידנד נאה לטווח הבינוני-ארוך יחד עם אטרקטיביות הנובעת מהירידות שפקדו את הסקטור בטווח הקצר. במאגר מוסגר ומכיוון שכבר הזכרנו את Warren Buffett, נספר שהאחרון הודיע בחודש האחרון על כניסתו לסקטור ע"י רכישת כ- 10% בחברת STOR האמריקאית, חברת ריט שמחזיקה 1,750 נכסים מניבים, המושכרים לחברות קמעונאיות בכל רחבי ארה"ב.

הסקירה/ות לעיל, הינה עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ. בידי רו"ח בועז צליח בעל רישיון ניהול תיקים מספר 10601 ובוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור המתבסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרי מוצא ו/או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים .כמו כן 'עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג לעיל, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ -בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע -לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לא להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע לעיל וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. אין באמור במסגרת המידע לעיל כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?