דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

סקירות מאקרו כלכליות לחודש מאי – 2016

התפתחויות בשוק הריאלי
מדד המחירים לצרכן בישראל ירד ב-0.2% במרץ, בעיקר בעקבות ירידה חדה במחירי המזון. עם זאת, ציפיות האינפלציה העולות משוק האג"ח מראות על ציפייה לאינפלציה חיובית של כ-1% ב-12 החודשים הקרובים.

הפד השאיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ולא סיפק רמזים לגבי עיתוי העלאת הריבית הבאה. מה שכן, בהודעתו הנוכחית הושמטה התייחסות שהייתה בהודעות הקודמות לגבי הסיכונים הנובעים ממצב הכלכלה העולמית. האם הפד מאותת על אפשרות להעלאת ריבית בקיץ? להערכתנו, לאור התרבות הסימנים לכך שהצמיחה של הכלכלה האמריקנית מאטה וצפויה לעמוד על כ-2% בלבד השנה, הפד יתקשה להעלות את הריבית בעתיד הקרוב. עדיין, לא בלתי נמנע שהוא יבצע העלאת ריבית קלה בהמשך השנה כדי להביע את תמיכתו בהתאוששות הכלכלית במדינה.

גם בגוש היורו הריבית נשארה על כנה (0%). לדברי יו"ר הבנק המרכזי, שיעור הריבית צפויה להישאר נמוך לתקופה ממושכת כדי לסייע להתאוששות הכלכלית בגוש. הנגיד הדגיש את החשיבות שנותן הבנק להחזרת האינפלציה לרמה של 2% בשנים הקרובות.

קרן המטבע העולמית שוב הפחיתה את שיעור הצמיחה העולמי החזוי לאור אי הוודאות הכלכלית. כעת ההערכות מדברות על צמיחה מתונה של 3.2% ב-2016 (לעומת 3.4%) ו-3.5% ב-2017 (לעומת 3.6%). בלטו לשלילה רוסיה (התכווצות של 1.8% השנה) ויפן (0.5%-).

קאמבק של מחיר חבית נפט לרמה של 45 דולרים. עיקר עליית המחיר מגיעה לאחר פגישה מוצלחת של נציגי היצואניות הגדולות בדוחא, שהוביל להתגבשות הסכם להקפאת הגידול בקצב הפקת הנפט בעתיד הקרוב. המתנגדת העיקרית לעניין הייתה איראן, אולם מסתמן כי גם היא מודאגת מהמחיר הנמוך ולכן עשויה לשתף פעולה עם ההחלטה שתוסכם על שאר החברות באופ"ק. הירידה החדה במספר האסדות הפעילות בארה"ב יכולה גם היא לתת רוח גבית להמשך עלית מחיר הנפט.

התפתחויות בשוק הריאלי

מדדי המניות המקומיים המובילים הציגו ירידות שערים קלות החודש (פרט למדד היתר 50 שדווקא עלה), זאת בניגוד למגמה החיובית במרבית הבורסות ברחבי העולם. גם מדד המניות הסיני חזר החודש לעליות קלות בעקבות סימנים להתייצבות מסוימת בנתונים הכלכליים במדינה וחזרה לצמיחה של 6.7%. כך גם במדד הניקיי היפני, וזאת למרות תוצאות חלשות יחסית שדיווחו החברות ביפן לאחרונה. מדד המניות הברזילאי המשיך את עליות המחירים החדות שהציג בחודשים האחרונים, לאור המלחמה בשחיתות והאפשרות שהמדינה חוזרת לפסים כלכליים תקינים.

בני ברק. ב.ס.ר 3, קומה 18, טל': 072-2117401 פקס: 03-5353698 Office@TopAlpha.co.il

הסקירה/ות לעיל, הינה עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ. בידי רו"ח בועז צליח בעל רישיון ניהול תיקים מספר 01601 ובוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור המתבסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרי מוצא ו/או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים .כמו כן 'עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג לעיל, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ -בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע -לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לא להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע לעיל וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. אין באמור במסגרת המידע לעיל כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?