דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

מבט כלכלי לתחילת 2019

בחודש ינואר עלו שוקי המניות ואגרות החוב באופן ניכר וזאת לאחר רבעון רביעי מאתגר עם ירידות משמעותיות בשווקים. מי שמיהר למכור את התיק ההשקעות שלו בסוף השנה כתוצאה מחשש מפני הבאות, לא הצליח ליהנות מהעליות של חודש ינואר וקיבע את ההפסדים בתיקו.

לצד נתונים על האטה בצמיחה הכלכלית, יש מספר גורמים שיכולים להמשיך להניע את השווקים דווקא כלפי מעלה. אלו הגורמים המרכזיים שצפויים להשפיע על כיוון השווקים בתקופה הקרובה:

 • הסכם סחר בין ארה"ב וסין – ארה"ב וסין מקיימות בימים אלו משא ומתן אינטנסיבי בניסיון להגיע להסכם מטיב לכל הצדדים, על ידי כך תוכל להיפתר ולו באופן חלקי מלחמת הסחר המתמשכת המשפיעה לרעה על הכלכלה העולמית.
  המכסים שהטילה ארה"ב על היבוא מסין ופעולות התגמול מצד סין, היוו זירת אגרוף ללא מנצחים אמתיים. כיפופי הידיים עשויים להמשיך וללוות אותנו עוד תקופה, אך מהצד השני, כל התקדמות ולבטח הגעה להסכם, עשויה לשחרר לחץ מצטבר בשווקים ולהחזיר את המומנטום החיובי בטווח הקצר.
  בטווח הבינוני/ארוך, הסכם חשוב זה בין המעצמות יכול להטיב את הנתונים הכלכליים הגלובליים ולהשפיע לחיוב על השווקים הפיננסים.
 • סין ופעילות הממשל – לשינויים בכלכלת סין, המעצמה השנייה בגודלה בעולם, יש השפעה רבה על הצמיחה העולמית. לכן הכלכלנים בעולם עוקבים בדריכות אחר כל התפתחות כלכלית משמעותית ממעצמה זו. בשנה שעברה המשיך תהליך האטה בצמיחה (6.6% בלבד), ההאטה קשורה כמובן בין היתר למשבר הסחר עם ארה"ב, אך לא רק.
  האטה הכלכלית נובעת גם משינויים מבניים בכלכלת סין שהופכת למודרנית יותר, עם גידול בצריכה ובשירותים, מהלך שנתלה בביקושים פנים כלכליים (של משקי הבית) ומעט פחות על כלכלת יצוא (היצוא הינו מנוע צמיחה משמעותי של סין).אחד היתרונות של הממשל בסין הוא היכולת המרשימה להוציא מהלכים משמעותיים אל הפועל, לאחרונה פרסם הממשל הודעה על תהליכים כלכליים שיושמו לא מכבר במטרה לעודד את צמיחת המשק הסיני, הצעדים כוללים הורדות מיסים לחברות קטנות, הפחתת מכסים, מתן הלוואות לחברות קטנות וביצוע פרויקטים תשתיתיים, תהליכים אלו בשילוב פתרון להסכם הסחר יתרמו לכלכלה בטווח הקצר והבינוני.
 • אירופה – נתוני המאקרו באירופה ממשיכים להעיד על חולשה כלכלית יחסית למדינות המפותחות בעולם, הצמיחה בגוש האירופאי נמוכה ועומדת על 1.2%. בנוסף לכך, מקבץ נתונים מאכזבים הביאו את הנגיד של הבנק המרכזי האירופאי, לעדכן כי הסיכונים לתחזיות לגבי הצמיחה והאינפלציה נוטים כלפי מטה, זאת למרות שחברי הבנק המרכזי האירופאי מאמינים כי הכלכלה לא תיכנס למיתון.
  שתי נקודות חיוביות בסיטואציה מורכבת זו של האיחוד, האחת היא האמון שהמשקיעים רוכשים לנגיד הבנק המרכזי האירופאי והשנייה היא שהדעה הרווחת בקרב המשקיעים הינה שהבנק המרכזי ימשיך לתמוך בכלכלה על ידי המשך הרחבה כלכלית ו/או השארת הריבית נמוכה משמעותית ביחס לעולם ואף אפסית.
 • ישראל – המשק הישראלי הציג נתוני צמיחה יציבים של כ- 3.3% בשנת 2018, לצד שיעורי אבטלה נמוכים אשר עמדו על 4.2%, ניתן להגיד ששוק העבודה נמצא כמעט בתעסוקה מלאה. נוסף על כך, סקר נרחב של חברות מייצגות במשק שפורסם בינואר 19, הצביע על צמיחה במגזר העסקי וזאת למרות האטה בקצב צמיחת מגזר זה. כתוצאה מהמשך הנתונים החיוביים שהמשק הישראלי מספק, חברת הדירוג הבינלאומית S&P, אישררה לאחרונה את דירוג החוב של מדינת ישראל עם אופק יציב על AA מינוס.
  חשוב לציין כי לצד הנתונים החיוביים והאופטימיות, ניתן לזהות סימנים להאטה בקצב הצמיחה בישראל על פי אינדיקטורים כלכליים שונים, כגון: האטה בקצב גידול משרות חדשות במשק וכתוצאה מכך צפי לגידול מסוים באבטלה. בנוסף לכך, גידול בגרעון בתקציב המדינה, לראשונה מזה שנים אשר לאחר הבחירות יהיה צורך לטפלו ע"י הממשלה הנבחרת, אשר עלול לגרום להאטה בצמיחה ואינפלציה נמוכה באופן יחסי. סימנים אלו יחד עם הסיכונים הגוברים בשווקי חו"ל והאטה בצמיחה הגלובלית, עשויים למנוע את העלאת הריבית במשק לעת עתה.

לסיכום,

לאור הכתוב בסקירה זו ולשינוי הטון בתקופה האחרונה של הפד מצפי להעלאות ריבית (כפי שטען לקראת סוף השנה), נראה שלא מתוכננות עליות נוספות בטווח הקרוב ויבוצעו התאמות בריבית על פי הצורך. לצד הנתונים המצטברים על האטה, עוד מוקדם להצביע על סוף המחזור הכלכלי של הצמיחה. גיבוש הסכם הסחר בין ארה"ב לסין, גם אם יושג באופן חלקי, עתיד לשפר את הנתונים הכלכליים בשווקים ולתמוך בהמשך הצמיחה הגלובלית, כמו כן, המשך התמיכה של הבנקים המרכזיים בעולם ימשיך לתמרץ את הכלכלות ויפחית את הסבירות לתסריט של מיתון בשוק הגלובלי בשנה הקרובה.

רועי לוי, מנהל השקעות ראשי תיקי לקוחות

 

סקירה זו מבוססת על עבודת מחקר ופרשנות של מחלקת המחקר של בית השקעות טופ אלפא והוא מובא כשירות מקצועי. על כן, אין בסקירה זו ובכל הכלול בה משום דבר פרסומת. הסקירה מבוססת על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. סקירה זו הינה חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע בסקירה זו כעובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך סקירה זו בלבד החלטות השקעה כלשהן. סקירה זו הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בסקירה זו ובכל הכלול בה משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בה ואין בה משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בית השקעות טופ אלפא, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו לא יהיו אחראים כל נזק ישיר או עקיף, שיגרם אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על ססקירה זו. בית השקעות בית אלפא מחזיק וסוחר עבור לקוחותיו ועבור עצמו בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המסוקרים בסקירה זו. כולם או חלקם, והוא עשוי לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנ"ל. סקירה זו הינה רכושו של בית השקעות בית אלפא ואין להעתיק, לשכפל, לצטט או לפרסם בכל אופן סקירה זו או חלקים ממנה ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של בית השקעות בית אלפא.

יש לך שאלה?